Wspieram Region

Menu

Banner promocyjny Wspieram Region - mój 1% dla Warmii i Mazur

- Czy we wniosku oprócz nr KRS i nazwy organizacji muszę podawać numer jej konta bankowego?

Nie należy podawać nr konta wybranej organizacji – wystarczy nr KRS. Organizacje pożytku publicznego wskazały swój nr konta bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na ich siedzibę. Numery te są również zamieszczone w wykazie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanej na stronie BIP Ministerstwa.

- Czy jeżeli nie przekażę swojego 1% podatku organizacji w zeznaniu PIT, a chciałbym jednak to zrobić, czy mam jeszcze jakąkolwiek możliwość?
Tak, wówczas należy złożyć korektę do złożonego już zeznania, nie później niż do 28 lutego 2019 roku w przypadku PIT-28 oraz do 1 czerwca 2019 roku w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

- Jeżeli mój 1% podatku zawiera grosze, to jaką sumę mam przekazać organizacji?

Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- Co roku mam ten sam problem: chciałbym wesprzeć kilka organizacji, czy mogę to zrobić?

Niestety nie, w jednym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym z nich możesz wskazać inną organizację pożytku publicznego. Jednocześnie należy pamiętać, że organizacje można wspierać finansowo również w inny sposób, np.: przekazując im darowiznę, którą  można sobie odliczyć od dochodu (w wysokości do 6%).

- Czy mogę w zeznaniu wskazać konkretny cel na jaki organizacja ma przeznaczyć mój 1%?

Tak. W zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) możesz dodatkowo podać informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego, tzw. cel szczegółowy (w zeznaniach rocznych za 2018 r. są to pozycje: poz. 141 w PIT-28, poz. 417 w PIT-36, poz. 143 w PIT-36L, poz. 139 w PIT 37, poz. 125 w PIT-38, poz. 50 w PIT-39). Informacje te urząd skarbowy prześle organizacjom we wrześniu 2018 roku jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Pamiętaj jednak, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel organizacja wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje ona sama.

- Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W  Twój e-PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie miał automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (oczywiście w przypadku jeśli ta OPP nadal znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego).

Uwaga! Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

- Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1% w zeznaniu za rok ubiegły np. konkretny podopieczny fundacji?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w Twój e-PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

- Czy podatnik może zmienić OPP, której przekaże swój 1% podatku?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w Twój e-PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku. Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (tj.: PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

- Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (tj.: PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

- Chciałabym wiedzieć co dzięki mojemu 1% udało się organizacji zrobić, czy jest to możliwe?

Tak, organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upubliczniać swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne. Mogą to robić np. poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej. Przepisy nakazują organizacjom pożytku publicznego rozliczyć się w sprawozdaniach z uzyskanych wpłat 1% i dokładnie wskazać cel na jaki zostały przeznaczone.

- Kiedy organizacja otrzyma zadeklarowane pieniądze?

Przekazanie pieniędzy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego – następuje w okresie od maja do lipca 2019 roku.

- Czy emeryci mogą przekazać 1 procent?

Tak, oczywiście 1% mogą przekazać również emeryci. Od 15 marca 2017 r. emeryci mogą korzystać z ułatwień w przekazywaniu 1%. Wystarczy, że wpiszą KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego do rubryki dotyczącej przekazania 1% w PIT-OP. Emeryci nie muszą wyliczać kwoty stanowiącej 1% tak jak to robią inni podatnicy, PIT-OP pozbawiony jest miejsca na wpisanie kwoty. Oświadczenia PIT-OP mogą złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2019 r.

made in wm
Logo Polskie Radio Olsztyn 250x78
Gazeta Wyborcza
Gazeta Olsztynska
Dziennik Elbląski
Gazeta Wyborcza Olsztyn
tvp3 olsztyn
telewizjaolsztyn 250x45
TVMazury 210x101
truso tv 250x86