fbpx

Wspieram Region

Menu

Banner promocyjny Wspieram Region - mój 1% dla Warmii i Mazur

Wspieramy region!

 

Wspieram region – to akcja społeczna na rzecz ogółu organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego regionu – do lokalnych patriotów, którym nie jest obojętny los potrzebujących z najbliższego otoczenia. To tylko 1% naszego podatku przekazywanego fiskusowi o którym sami możemy zdecydować. Jesteśmy przekonani, że warto zostawiać go na Warmii i Mazurach.

Od 2017 roku do włączenia się w akcję zapraszane są znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. W gronie tych osób znaleźli się Iwona Pavlović, Henryka Bochniarz, Krzysztof Hołowczyc, Andrzej Matracki i Paweł Matracki, Norbi, siatkarze AZS Indykpol Olsztyn i zespół Enej. W 2018 roku do grona Honorowych Ambasadorów – wspaniałych i bezinteresownych ludzi – dołączyli Wojciech Malajkat, Paweł Burczyk i Krzysztof Bubik, w 2020 roku poparcie dla akcji potwierdziła Joanna Jędrzejczyk.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma ponad 300 organizacji pożytku publicznego. Z danych uzyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2020 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 23,5 mln zł (wzrost o  925 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego) z czego ponad 5,2 mln trafiło do organizacji z Warmii i Mazur. Wiemy także, że blisko 6,6 mln zł (spodek do roku ubiegłego o 280 tys. zł) to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikająca z zeznań, w których podatnicy niestety nie zadeklarowali chęci przekazania 1% podatku organizacjom. Jest to zatem kwota, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu i o to w ramach akcji zabiegamy.


Przypomnijmy – 1% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Organizacje podlegają szczególnemu nadzorowi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, któremu składają merytoryczne i finansowe sprawozdania. W dokumentach tych organizacje przekazują informacje, na jaki cel zostały przeznaczone środki pozyskane z 1%.

Włącz się do AKCJI!

Bannery promocyjne możesz pobrać
tutaj

PATRONI MEDIALNI
made in wm
radio eska
melo radio
melo radio
Gazeta Olsztynska
Dziennik Elbląski
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza Olsztyn
plus olsztyn
TVMazury 210x101
kopernik.tv