fbpx

Wspieram Region

Menu

Banner promocyjny Wspieram Region - mój 1% dla Warmii i Mazur

Wspieramy region!

 

Wspieram region – to akcja społeczna na rzecz ogółu organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur. – i mimo tylu lat pracy potrzeba propagowania idei nadal jest aktualna.

Od 2017 roku do włączenia się w akcję zapraszane zostały znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. Wśród tych osób znaleźli się Iwona Pavlović, Andrzej Matracki i Paweł Matracki, Henryka Bochniarz, Krzysztof Hołowczyc, Norbi, zespół Enej oraz drużyna siatkarzy z Olsztyna Indykpol-AZS z kapitanem Pawłem Woickim. W 2018 roku do grona Honorowych Ambasadorów – wspaniałych i bezinteresownych ludzi – dołączyli Wojciech Malajkat, Paweł Burczyk i Krzysztof Bubik. – bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma aktualnie 306 organizacji pożytku publicznego. Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2019 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 22,6 mln zł, z czego ponad 5,2 mln zł (wzrost o ponad 400 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego!) trafiło do organizacji z naszego regionu, ale nadal sporo bo ponad 6,8 mln zł – to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikająca z zeznań, w ktorych podatnicy nie zadeklarowali chęci przekazania 1% podatku organizacjom a jest to zatem wartość, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu. – dlatego musimy o nie zabiegać.

Przypomnijmy – 1% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Organizacje podlegają szczególnemu nadzorowi Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, któremu składają merytoryczne i finansowe sprawozdania. W dokumentach tych organizacje przekazują informacje, na jaki cel zostały przeznaczone środki pozyskane z 1%.

Włącz się do AKCJI!

Bannery promocyjne możesz pobrać
tutaj