Baza organizacji

Czy znasz nazwę organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku? Jeśli tak to skorzystaj z naszej wyszukiwarki aby zaoszczędzić czas.


UWAGA!

Nasza baza organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego została stworzona na podstawie Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, który sporządzony został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

Stan na 3 stycznia 2018 roku.

Wykaz może nie obejmować oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub regionalnych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które to oddziały nie posiadają osobowości prawnej, a więc oddzielnego numeru KRS. Przekazanie 1% swojego podatku dla tych jednostek musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony. Dotyczy to takich organizacji i ich oddziałów terenowych, jak np.:

  1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS: 0000116212)
  2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (KRS: 0000154454)

Nazwa OPP Miejscowość KRS
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO PROMYK IŁAWA 0000019992
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK LIDZBARK WARMIŃSKI 0000149250
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPRAWNIEJSI ELBLĄG 0000252994
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMPULS EŁK 0000473539
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚRODKA AKTYWNOŚCI LUBAWA 0000029117
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY DOBRE MIASTO 0000106099
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH PROMYK SZCZYTNO 0000160511
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM JESTEŚMY IŁAWA 0000056428
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORNETA 0000041111
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE SYNAPSA MRĄGOWO 0000005380
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARE JUCHY STARE JUCHY 0000289820
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC KLON 0000206250
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZĄBROWA ZĄBROWO 0000048809
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW MAZURSKIEJ WSI GROM GROM 0000284744
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH SZANSA GIŻYCKO 0000202570
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMICUS OSTRÓDA 0000196290
STOWARZYSZENIE NASZE DZIECI DYWITY 0000306406
STOWARZYSZENIE NASZE JAKUBOWO OLSZTYN 0000443335
STOWARZYSZENIE NASZE JUTRO FARYNY 0000418839
STOWARZYSZENIE NIE LĘKAJ SIĘ OLSZTYN 0000332603

Jeśli wybrałeś już organizację, wypełnij e-deklarację – kliknij TUTAJ
Patronat medialny

  • TVP 3 Olsztyn
  • Telewizja Regionalna RE TV class=
  • Radio Olsztyn
  • Made In Warmia & Mazury
  • Gazeta Wyborcza Olsztyn
  • Gazeta Olsztyńska
  • Dziennik Elbląski
  • Nasz Olsztyniak